Vintersvampetur

Nede på diget, mellem de to buske øst for Næsby Strand, er der en spændende lille lokalitet, som digelauget slår tæt. Der er tørt, varmt og åbne sandpletter. Det er et sted, hvor man pludselig kan finde noget spændende. Det kan være smådyr, laver, mosser eller svampe.

I de milde vinterperioder kan du også gå på opdagelse i dette område. Her vokser blandt andet nogle sjældne småsvampe. Særligt skal fremhæves den ret sjældne stilket moskantarel og den meget sjældne vinter-stilkbovist, der begge lever i nærheden af mosset spidsbladet hårstjerne. De er kun et par centimeter høje, så du skal kigge efter noget småt. Vinter-stilkbovisten, som vi har fundet på stedet, har her sit første kendte voksested på Lolland. Med dette fund kendes den nu i nyere tid fra 7 lokaliteter i Danmark.

På fotos ses vinter-stilkbovist, stilket moskantarel og nok den almindelige kliddet fnughat vokser også på stedet. Måske kan der findes flere sjældne småsvampe på andre tider af året.