Kæmpehveps i haven

Man kan blive ganske forskrækket, når den store kæmpetræhveps på 4-5 cm´s længde kommer flyvende. Men bare rolig den er ganske uskadelig og stikker ikke mennesker. Ugens foto er af en hun, der på lang afstand kunne "lugte", at vi lige havde fældet en tjørn. Den kom målrettet flyvende og lagde straks æg på stammen af det nyfældede træ. Hvis alt går vel, så udvikler larverne sig i det døde ved, så der atter kan opleves store kæmpetræhvepse.